cart.general.title

Chương Trình 9th Monthly B2B lần 6 với chủ đề: “Kết nối Doanh nghiệp Nam Định”

Công Ty TNHH Liên Kết Việt Mỹ (Thành viên CLB Doanh nhân Tiền Giang tại TP.HCM) ký kết hợp tác kinh doanh cùng Công Ty CP Thành Nam Group (Thành viên CLB Doanh nghiệp Nam Định tại TP.HCM) 🔥💥

Ngày 9/5, Tạp chí Doanh Nhân Sài Gòn phối hợp cùng Câu lạc bộ (CLB) Doanh nhân Nam Định tại TP.HCM tổ chức chương trình 9th Monthly B2B lần 6 với chủ đề: “Kết nối Doanh nghiệp Nam Định” với hơn 100 doanh nghiệp (DN) tham gia trưng bày, giới thiệu sản phẩm dịch vụ, kết nối cơ hội kinh doanh.

Đặc biệt, trong quá trình kết nối đã có các DN ký kết ghi nhớ hợp tác kinh doanh, cụ thể: Công ty CP Thành Nam Group (Thành viên CLB Doanh nghiệp Nam Định tại TP.HCM) ký kết với Công ty TNHH Liên kết Việt Mỹ (Thành viên CLB Doanh nhân Tiền Giang tại TP.HCM).

Tham gia buổi sự kiện công ty đã có rất nhiều bạn hàng đến trao đổi, hợp tác làm ăn.

Danh mục tin tức

Hotline Zalo Shopee